Bulletin der Aanbestedingen Nr 48
van zondag 17 februari 2019

Oproep tot kandidaatstelling

Engineering Survey Architecture
Bouwen van Elektriciteitscabine - Aanleggen van ondergrondse nutsleidingen voor elektriciteit, gas, water en internet - Aanpassen van zekeringsborden.
504627
 
GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
BEERNEM BS De Drie Beertjes - Design & Build - Nieuwbouw
504666
 
Agentschap Sport Vlaanderen
Herinrichting van de burelen van het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx - Sport Vlaanderen Gent
504680
 
Technische Diensten KU Leuven
WB002 - Perceel 12B - Bestek TD/74500
504682
 

Algemene Offerteaanvraag

SANKT NIKOLAUS-HOSPITAL
Construction du bâtiment Z - lot 5: mobilier intérieur fixe
504595
 
SANKT NIKOLAUS-HOSPITAL
Construction du bâtiment Z - lot 4: revêtement de sol et peinture
504567
 
Intercommunale de Gestion Immobilière Liégeoise
Désignation d'un prestataire de services ou d'une équipe de prestataires de services chargé(e) d'une mission globale d'Auteur de projet pour l'étude et le contrôle de la réalisation de la construction d'une Nouvelle Halle des Foires et de ses abords
504616
 
Infrabel - Area North-West
57/53/3/18/044 Vernieuwen waterdichte rokken en renovatie onderbouw, L50A kp 35.922 Hoging te Lede
504625
 
CHIREC
Marché de travaux pour la rénovation d'une unité de soins sur le site du Chirec de la Clinique Sainte-Anne-Saint-Remi
504650
 
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
Bouw van 18 woningen, een kinderdagverblijf voor 49 kinderen, een sociaal restaurant volgens de passiefstandaard
504643
 
Kunstencentrum BELGIE vzw
Dakwerken Huis Hoste en pand Koloniale Waren te Hasselt
504731
 
Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Geotechniek
Raamovereenkomst (bestellingsopdracht) met het oog op het uitbesteden van geotechnisch onderzoek in situ, nl. boringen door de afdeling Geotechniek
504735
 
IGEAN Dienstverlening
Gemeente Boom Ontsluitingsweg garages Kerkhofstraat - Kapelstraat
504763
 

Erratum - Wijzigingsbericht

ABC cvba
Nieuwbouwproject Sassevaartstraat 39 Gent
504628
 
Provincie West-Vlaanderen
Waterbeheersingswerken De Moeren & Speievaart - bouwen van een vijzelgemaal
504677
 
SCHAARBEEKSE HAARD
Volledige renovatie van 3 woongebouwen - Hoste-De Craene
504702
 
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Het leveren en plaatsen van borden "Welkom in Vlaanderen"
504729
 
Igretec
Appel à projets relatif au développement durable dans les PAE - Parking mutualisé au sein de l'aéropole.
504750
 
GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
Nieuwbouw basisschool De Uilenboom Vissenaken
504770
 
AG VESPA
Nieuwbouw van een politiewijkkantoor met carport en hondenkennel, Halewijnlaan 84 te 2050 Antwerpen
504766
 

Gunning

Ville de Liège - Travaux - Direction des Bâtiments Communaux
Complexe "Féronstrée - Potiérue", Potiérue, 5, à 4000 Liège - Retrait des revêtements de sols souples dont certains contiennent de l'amiante, en vue de la future rénovation de la Cité administrative
504528
 

Onderhandelingsprocedure

REGIE DER GEBOUWEN - VLAANDEREN REGIO OOST
Sint-Truiden, Fedasiel, Leveren en plaatsen van RVS-plinten bij een industriële keuken
504629
 
Drogenbos
Werken Buitengevelisolatie en gevelafwerking - Calichezap
504626
 
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Kapellen - Fedasil - leveren en plaatsen van nieuwe gasboiler voor wasmachines
504640
 
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Merksplas - FOD Justitie - leveren en plaatsen van metaalplaten en toebehoren
504692
 
Régie des Bâtiments - Wallonie Région Ouest
LA LOUVIERE-Justice de Paix et Tribunal du Travail- Rue des Carrelages, 16 : Gaine technique REI et protections tableau électrique chauffage
504727
 
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Merksplas - FOD Justitie - vervangen van kogelwerend glas
504746
 
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Merksplas - FOD Justitie - renovatie van douches
504745
 
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Mol - Internationale Instellingen - vervangen van de dakbedekking luifel
504744
 
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Merksplas - FOD Binnenlandse Zaken - plaatsen van buisisolatie
504756