Bulletin der Aanbestedingen Nr 20
van donderdag 21 januari 2021

Openbare aanbesteding

INFRABEL - Directie Asset Management - Area North-West
57/54/3/20/043 Area North-West - Verbouwing van het Onderhoudscentrum bovenleiding Gent
502580
 
Provincie Limburg
Tongeren - Campus - 130 - Ramen
502598
 
OCMW Gent
Realiseren van bijkomende woningen in WZC Zonnebloem en wzc De Liberteyt
502601
 
Volkshaard cvba - so
Melle Mussenbos - bouwen van 12 appartementen, 13 seniorenwoningen en 2 transitwoningen
502602
 
Provincie Limburg
Bilzen-Campus 331 - Bouw containerklassen OV4
502607
 
Molse Bouwmaatschappij voor Huisvesting CV
Mol Donk - renovatie van 40 Daken
502642
 
Boom
Boom: Aanleg fietspad langsheen spoorlijn 52 fase 4a: viaduct n177 / Beukenlaan - Jb, Corremansstraat / Bosbeek
502665
 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Openbare procedure voor het dagelijks onderhoud van de lokalen en de reiniging van de ramen voor het RVA-kantoor Moeskroen en het onderhoud van de lokalen voor het RVA-kantoor Doornik
502719
 
De Moderne Woning
Renovatie enveloppen Galaxie
502717
 

Oproep tot kandidaatstelling

RESA Innovation et Technologie SA en son nom et pour compte de RESA SA Intercommunale
Appel à demandes de participation - Nettoyage des locaux et parties vitrées
502099
 
ziekenhuisNetwerk Antwerpen
ZNA MI - 1 stabiliteit vloeren incl. aanleveren as-built dossier
502612
 
PAUVRES SOEURS DE MONS
Remplacement d'une couverture de toiture sur un immeuble classé.
502698
 

Algemene Offerteaanvraag

VILLE D'ARLON
Réaménagement de la Place Léopold, du Parc Léopold et construction d'un parking sous-terrain sous l'Espace Léopold
502176
 

Erratum - Wijzigingsbericht

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest CVBA
BOUW VAN TWEE APPARTEMENTSGEBOUWEN MET ONDERGRONDSE PARKING EN EEN OPVANGCENTRUM VOOR VOLWASSENEN MET EEN MENTALE HANDICAP OP EEN TERREIN GELEGEN OP DE HOEK VAN DE EMILE VANDERVELDELAAN EN DE VELDKAPELLAAN TE 1200 BRUSSEL (SINT-LAMBRECHTSWOLUWE)
502162
 
C.V.B.A. Diest-Uitbreiding
AAN_2018/0057_Bouw van 9 ééngezinswoningen en 28 sociale huurappartementen te Schaffenstestraat - Ezeldijksite te Diest
502563
 
Haute Ecole Galilée
Travaux de rénovation et de construction
502224
 
HAM-SUR-HEURE
Aménagement d'un lotissement communal à Jamioulx
502564
 
Agentschap voor natuur en bos
Aanleg van twee familievriendelijke belevingsroutes in de Polders van Kruibeke en Bergenmeersen
502591
 
iglesias-leenders-bylois architecten
VERBOUWEN EN UITBREIDEN VAN EEN SCHOOLGEBOUW
502606
 
Enseignement secondaire libre catholique de Seraing
Tranformation d'un bâtiment scolaire à des fins d'économie d'énergie et de sécurité
502655
 
Institut Sainte-Marie Jambes
Rénovation châssis façade avant - Aile gauche / Rénovation des châssis de la Salle vitrée/ Rénovation de toiture
502656
 
Université Libre de Bruxelles, Brussel
MARCHE DE CABLAGE INFORMATIQUE SOLBOSCH H ET S
502703
 
GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
BORNEM DESIGN & BUILD - Nieuwbouw voor de Freinetschool 't Hinkelpad
502691
 

Gunning

Stad Aalst
Cluster Omgeving, wonen en ondernemen. Dienstverlening door bodemsaneringsdeskundigen voor de opmaak van OBO, OBBO, BSP en bijstand bij schadegevallen
502230
 
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Reinigen van tunnels in de provincie Vlaams-Brabant
502060
 
vzw Organisatie Broeders van Liefde
VZW Organisatie Broeders van Liefde OC Huize Terloo Nieuwbouw 61 bedden
502107
 
UNIVERSITÉ DE LIÈGE
Accord-cadre pour l'entretien des locaux et des vitres dans les différents bâtiments de l'Université de Liège
502247
 
APP CHR Sambre & Meuse - Site Meuse
CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU SERVICE DES URGENCES APP CHR "SAMBRE ET MEUSE" - SITE MEUSE - LOT 5 : HVAC
502249
 
APP CHR Sambre & Meuse - Site Meuse
CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU SERVICE DES URGENCES APP CHR "SAMBRE ET MEUSE" - SITE MEUSE - LOT 6 : SANITAIRES
502250
 
APP CHR Sambre & Meuse - Site Meuse
CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU SERVICE DES URGENCES APP CHR "SAMBRE ET MEUSE" - SITE MEUSE - LOT 4 : ELECTRICITE
502251
 
De Vlaamse Waterweg nv
Zeeschelde RO te Baasrode Realisatie van het GOG Vlassenbroek Bouw uitwateringsconstructie Vlassenbroek Zuid
502600
 

Informatieve bekendmaking

COMMUNE DE FARCIENNES
PROGRAMMATION 2014-2020 DES FONDS STRUCTURELS EUROPEENS - REDYNAMISATION URBAINE DE FARCIENNES - PROJET : CRÉATION D'UN PASSAGE DES VOIES ENTRE LA GRAND-PLACE ET LA RUE JOSEPH BOLLE ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS - AXE PRIORITAIRE 4 : TRANSITION VERS UNE WALLONIE BAS CARBONE.-
502567
 

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

VILLE DE NAMUR
Invitation à présenter une offre - Acquisition de matériel et matériaux destinés au patrimoine immobilier communal - Quincaillerie - marché stock du 01 avril 2021 au 31 mars 2022 - Procédure négociée directe avec publication préalable
502629
 

Onderhandelingsprocedure

Directie Communicatie
Reiniging van stand-en promotiemateriaal in het kader van activiteiten in verband met de promotie en het imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
502625
 
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
BRUGGE - FOD JUSTITIE - leveren van armaturen en schakelmateriaal
502676
 
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
BRUGGE - FOD JUSTITIE - Leveren van onderbouw 10L elektrische boilers
502674