Bulletin der Aanbestedingen Nr 292
van dinsdag 20 oktober 2020

Openbare aanbesteding

Stad Mesen
BOUWEN VAN EEN BUURTHUIS
537270
 
a2o-architecten
Verbouwingswerken VIIO Borgloon
537272
 
vzw de Patio
Bouwen van een jongerenopvang DE KLEINE DENNEN - Haagwinde 77 - 8300 Knokke-Heist
537327
 
De Vlaamse Waterweg nv
Onderhoudsbaggerwerken Kattendijksluis
537421
 
Molenbeekse Woningen
Opdracht voor de aanneming van werken in de vorm van een raamovereenkomst voor herstellingswerken aan loodgieterij, verwarming en ventilatie in woningen
537432
 
Gemeente Ukkel
Complex "Les Griottes" : vervangen van de kunstgrasbekleding van de twee terreinen
537455
 

Oproep tot kandidaatstelling

Heers
Vernieuwen van het buitenschrijnwerk A.C. Heers
537271
 
VZW Duinhelm
BOUWEN VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE WOONVOORZIENING VOOR 20 PERSONEN MET EEN BEPERKING EN EEN BIJHOREND BUURTHUIS TE OOSTENDE
537311
 
IFAPME
Accord-cadre relatif aux entretiens en hauteur : façades, toitures, corniches, vitres et coupoles au sein du Réseau IFAPME
537408
 

Algemene Offerteaanvraag

Commune d'Engis
MT.A19.04 - TRAVAUX D'AMENAGEMENTS DES ESPACES PUBLICS DE REVITALISATION URBAINE ALBERT 1ER
537248
 
CNUZ CVBA
De nieuwbouw van een sociaal huisvestingsproject met 4 woningen met garage, 11 appartementen en parkeergarage
537344
 

Erratum - Wijzigingsbericht

Erfgoed & Visie bv
Energetische maatregelen Sint-Pauluskerk Malle
537242
 
VZW Vrij Katholiek Basisonderwijs Zwevezele
Heraanleg speelplaats De Horizon
537252
 
Commune de Vaux-sur-Sûre
ENTRETIEN DE VOIRIES COMMUNALES DANS LE CADRE DU PIC (Année 2020)
537245
 
Ville de Mons
Invitation à présenter une offre - Ecole A.Legrand, renouvellement menuiseries extérieures - Procédure négociée directe avec publication préalable
537284
 
Commune de Grez-Doiceau
AMENAGEMENT D'UNE MAISON RURALE
537308
 
Ruilverkavelingscomité Willebringen
Ruilverkaveling Willebringen: landschapsontwikkelingsplan onderdeel omgevingswerken - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
537302
 
DE LEIE
Verdichtingsgolf KAOB FASE 4 - 12 WOONGELEGENHEDEN
537315
 
De Vlaamse Waterweg nv
Bouw van een bedienings-district-afstandsbedieningsgebouw, met aansluiting op leidingenkoker naar de sluis te Sint-Baafs-Vijve voor De Vlaamse Waterweg nv
537325
 
Intercommunale IDEA - DER
QUAREGNON - Station d'épuration de Wasmûel traitement des odeurs des serres
537396
 
Vlaams Woningfonds cv
Verbouwen van een eengezinswoning, Mimosastraat 83 te 9000 Gent
537428
 
ASBL GROUPE SAINTE-VÉRONIQUE
Création de nouvelles classes dans un établissement scolaire - bâtiment des Douanes
537437
 

Gunning

Sint-Andriesziekenhuis vzw
Plaatsen zonnewering - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
537249
 

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Stad Edingen
Uitnodiging tot indienen offerte - Schoonmaak en onderhoud van verschillende gemeentelijke gebouwen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
537246
 
Gemeente Vorst
Uitnodiging tot indienen offerte - School 11A : Renovatie van het dak ( inclusief de herinrichting van de refter ) - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
537374
 
Gemeente Vorst
Uitnodiging tot indienen offerte - School 9: Renovatie van het dak van de conciërgewoning-informaticaruimte en het dak van de kleuterschool - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
537377
 
Ville de Saint-Ghislain
Invitation à présenter une offre - MISSION D'AUTEUR DE PROJET POUR LA CREATION DE PUITS DE CAPTAGE D'EAU POUR DIVERS TERRAINS DE SPORTS - Procédure négociée directe avec publication préalable
537390
 
PROVINCE DE LIEGE
Invitation à présenter une offre - Construction de locaux sociaux - Procédure négociée directe avec publication préalable
537445
 

Onderhandelingsprocedure

Régie des Bâtiments - Wallonie Région Ouest
MONS-SPF Justice : Réparations de fenêtres et remplacement de quincailleries de fenêtres
537282
 
REGIE DER GEBOUWEN - VLAANDEREN REGIO OOST
Sint Genesius-Rode - FOD Justitie - Opzoeken en herstellen lekken in dakbedekking.
537289
 
Régie des Bâtiments - Wallonie Région Est
CRISNEE : PROTECTION CIVILE - Remplacement des tuyaux de descente
537305
 
fast forward architects bv-bvba
Les Terrasses de Berchem
537319
 
De Belgische Staat, vertegenwoordigd door Belnet, Staatsdienst met afzonderlijk beheer
Levering van huurlijnen BLL: Vernieuwing intersite ARP-GAN
537360
 
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Brasschaat - FOD Binnenlandse Zaken - vervangen van 4 thermostatische douchepanelen
537385
 
REGIE DER GEBOUWEN - VLAANDEREN REGIO OOST
Uitvoeren van een proefboring en geothermische responstest
537381
 
Régie des Bâtiments - Wallonie Région Ouest
JUMET-SPF Intérieur : Réparation de la barrière coulissante - Bloc G
537424