Bulletin der Aanbestedingen Nr 325
van maandag 23 november 2020

Openbare aanbesteding

SOLVA
Erosiebestrijdingswerken Rijstraat te Ninove
542339
 
Gemeentebestuur ZULTE
Renovatie oude sportzaal A
542354
 
de branding waak vzw
HERBOUWEN/UITBREIDEN van een WOONEENHEID voor personen met meervoudige beperking
542409
 
Habitare+ cvba so
Vervangingsbouw van 6 woningen naar 12 woongelegenheden en renoveren van 15 woningen - Open Veld Sint-Martens-Latem
542468
 
Habitare+ cvba so
Binnenrenovatie 6 sociale woningen - Ellegemwijk fase 5 - Zulte
542465
 

Oproep tot kandidaatstelling

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN
MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX AYANT POUR OBJET LE REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES EN ALUMINIUM DU BATIMENT SH01C - DOYENS SUR LE SITE DE LOUVAIN-LA-NEUVE
542446
 

Algemene Offerteaanvraag

Commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes
Réparations de la toiture de l'école communale de Cour-sur-Heure (2020)
542320
 
scrl Les Heures Claires
TRAVAUX CONSTRUCTION de 5 lgts sociaux + 2 lgts tr
542324
 
COLLEGE SAINTE MARIE MOUSCRON ASBL
Aménagement de sanitaires, construction d'un escalier
542458
 
Régie Communale Autonome de Leuze-en-Hainaut
Conception et réalisation des travaux de rénovation et d'extension de la piscine de Leuze-en-Hainaut.
542487
 

Erratum - Wijzigingsbericht

ASBL PO DES ECOLES FONDAMENTALES WASMES N.D. ET ST FRANCOIS
Mise en conformité de blocs sanitaires - Dossier PPT
542316
 
DE MANDEL CVBA
Ichtegem, Engelstraat 17-19 - bouwen van meergezinswoning met 15 wooneenheden en sloop van bestaand kantoor met woning
542317
 
Fonds du Logement de Wallonie
Transformation d'un immeuble en 12 logements (phase 2)
542318
 
VILLE DE WAVRE
Invitation à présenter une offre - Réfection des toitures de la Résidence Simenon et de ses garages - Procédure négociée directe avec publication préalable
542355
 
Sint-Gillis
Herinrichting en herkwalificatie van de groene ruimte ter hoogte van het Marie Jansonplein, met inbegrip van de aangrenzende delen van de Moskou- en Jourdanstraat - in het kader van het Duurzaam Wijkcontract "Voorplein-Morichar".
542363
 
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
UKKEL - SCIENSANO - Blok G : +03 vervangen defecte koelgroep
542387
 
Stad Brussel - Departement Openbaar Patrimonium
Overheidsopdracht voor de aanleg en renovatie van de 2 speeltuinen van de lagere school Tivoli basis en kleuterschool.
542392
 
Centrale Dienst voor Sociale en Cultureel Actie van het Ministerie van Defensie
20849 - Werken om elektrische installaties in overeenstemming te brengen in de woningen te Beauvechain, Grez-Doiceau, Piétrebais, Hamme Mille, Jodoigne, Nivelles, Neder Over Heembeek voor de rekening van CDSCA
542424
 
Woonmaatschappij IJzer & Zee
Bouw van 13 woningen en 4 appartementen
542474
 

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Haute Ecole Galilée
Invitation à présenter une offre - Remplacement d'un ensemble de 3 ascenseurs (triplette) - (6 étages) - - Procédure négociée directe avec publication préalable
542323
 
Stad Mechelen
Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst diensten en leveringen voor sleutels en cilinders voor een periode van 4 jaar - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
542341
 
Universiteit Gent
Uitnodiging tot indienen offerte - Renovatie stookplaats resto Dunant - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
542396
 
Stad Bilzen
Uitnodiging tot indienen offerte - Aankoop van werfsignalisatie op afroep - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
542406
 

Onderhandelingsprocedure

Régie des Bâtiments - Wallonie Région Ouest
RIXENSART-FEDASIL-Centre Ouvert pour Réfugiés : Nettoyage complet des locaux des futures cuisines
542389
 
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
RUISELEDE - REGIE DER GEBOUWEN - Ventilatie
542390
 
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Merksplas - FOD Binnenlandse Zaken - vernieuwen legionella installatie
542400