Universiteit Gent

Campus Heymans - Farmacie - Verbouwen Labo/Practicum tot core facility "Light Microscopy" - elektriciteit en branddetectieTer informatie: de tekst van deze opdracht werd oorspronkelijk geschreven in NL.


BELGIË: ELEKTRISCHE INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN VOOR VERWARMING EN ANDERE ELEKTRISCHE APPARATUUR IN GEBOUWEN
CAMPUS HEYMANS - FARMACIE - VERBOUWEN LABO/PRACTICUM TOT CORE FACILITY "LIGHT MICROSCOPY" - ELEKTRICITEIT EN BRANDDETECTIE

Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Universiteit Gent
Rechtsvorm van de koper: Lokale overheid
Activiteit van de aanbestedende dienst: Onderwijs

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Campus Heymans - Farmacie - Verbouwen Labo/Practicum tot core facility "Light Microscopy" - elektriciteit en branddetectie
Beschrijving: De opdracht betreft de inrichting van een aantal leegstaande ruimtes tot core facility "Ghent Light Microscopy" (GLiM). Deze core facility bundelt geavanceerde apparatuur, instrumentatie en doorgedreven expertise van gespecialiseerde licht microscopiegroepen aan de UGent gericht op toepassingen van de levenswetenschappen. Ze verschaft toegang aan onderzoekers, universiteitsbreed en verder tot de essentiële doch dure en gespecialiseerde beeldvormingstechnieken. Het ontwerp bestaat uit: − Een L2-zone met: een voorbereidingsruimte (cellabo) waar verschillende microveiligheidskasten en andere toestellen een plaats krijgen volgens de geldende bioveiligheidsvoorschriften en verschillende donkere lokalen waar de specifieke microscoopopstellingen een plaats krijgen. − Een lokaal voor GelRed-toepassing. − Er worden twee ondersteunende kantoorruimtes voorzien. − Voor deze zone was er nog geen verluchting voorzien op de algemene ventilatiegroep van de 5de verdieping. Bijgevolg wordt in deze zone een nieuwe technische ruimte voorzien met een luchtgroep specifiek voor dit gedeelte. Om tot een afgewerkt geheel te komen, zijn volgende werken nodig: − Afbraak van de bestaande labo-benches en de daaraan gekoppelde technieken; − Bepaalde houten wanden met raampartijen worden verwijderd en de ruimte krijgt een nieuwe indeling, opgebouwd uit nieuwe gipskartonwanden. − Alle ruimtes worden voorzien van nieuwe plafonds, nieuwe vloerbekleding, nieuwe armaturen en geschilderd. − De doorvoeren door de vloerplaat bevatten asbestkoorden. Het is op dit moment technisch niet mogelijk om deze koorden volgens de regels van de kunst te verwijderen zonder zware ingrepen in de onderliggende verdieping. − Er wordt beslist om de doorvoeren net boven de vloerplaat te verwijderen en een verhoogde vloer te plaatsen waar nodig. − De L2-ruimtes worden geventileerd d.m.v. een gemeenschappelijke luchtgroep, waarbij de lokalen samen bediend worden. Er is geen onder en/of overdrukregeling in de lokalen. De luchtgroep schakelt uit buiten de kantooruren en kan met een overtime drukknop wel langer geactiveerd worden. De temperatuurregeling (wel 24/24h) is volgens de noden per ruimte en worden voorzien van de nodige technieken: elektriciteit en data, technische gassen en gasdetectie, watertoevoer, … − Bepaalde glaspartijen in de ramen zullen vervangen worden door sandwichpanelen voor de technieken. − In het cellabo komen nieuwe labo-benches, in het GelRed lokaal zal een bestaande bench gerecupereerd en aangepast worden naar het nieuwe lokaal. Deze opdracht betreft de werken voor de elektrische installatie en de branddetectie
Identificatiecode van de procedure: dc4c6f56-7eec-4332-bf64-d681aa5dac5c
Interne identificatiecode: PPP01G-2762/4590/A/02581/04
Type procedure: Andere procedure in één fase
Rechtvaardiging voor de versnelde procedure:
Belangrijkste kenmerken van de procedure:

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45315000 Elektrische installatiewerkzaamheden voor verwarming en andere elektrische apparatuur in gebouwen

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: Campus Heymans - Farmacie - Verbouwen Labo/Practicum tot core facility "Light Microscopy" - elektriciteit en branddetectie
Beschrijving: De opdracht betreft de inrichting van een aantal leegstaande ruimtes tot core facility "Ghent Light Microscopy" (GLiM). Deze core facility bundelt geavanceerde apparatuur, instrumentatie en doorgedreven expertise van gespecialiseerde licht microscopiegroepen aan de UGent gericht op toepassingen van de levenswetenschappen. Ze verschaft toegang aan onderzoekers, universiteitsbreed en verder tot de essentiële doch dure en gespecialiseerde beeldvormingstechnieken. Het ontwerp bestaat uit: − Een L2-zone met: een voorbereidingsruimte (cellabo) waar verschillende microveiligheidskasten en andere toestellen een plaats krijgen volgens de geldende bioveiligheidsvoorschriften en verschillende donkere lokalen waar de specifieke microscoopopstellingen een plaats krijgen. − Een lokaal voor GelRed-toepassing. − Er worden twee ondersteunende kantoorruimtes voorzien. − Voor deze zone was er nog geen verluchting voorzien op de algemene ventilatiegroep van de 5de verdieping. Bijgevolg wordt in deze zone een nieuwe technische ruimte voorzien met een luchtgroep specifiek voor dit gedeelte. Om tot een afgewerkt geheel te komen, zijn volgende werken nodig: − Afbraak van de bestaande labo-benches en de daaraan gekoppelde technieken; − Bepaalde houten wanden met raampartijen worden verwijderd en de ruimte krijgt een nieuwe indeling, opgebouwd uit nieuwe gipskartonwanden. − Alle ruimtes worden voorzien van nieuwe plafonds, nieuwe vloerbekleding, nieuwe armaturen en geschilderd. − De doorvoeren door de vloerplaat bevatten asbestkoorden. Het is op dit moment technisch niet mogelijk om deze koorden volgens de regels van de kunst te verwijderen zonder zware ingrepen in de onderliggende verdieping. − Er wordt beslist om de doorvoeren net boven de vloerplaat te verwijderen en een verhoogde vloer te plaatsen waar nodig. − De L2-ruimtes worden geventileerd d.m.v. een gemeenschappelijke luchtgroep, waarbij de lokalen samen bediend worden. Er is geen onder en/of overdrukregeling in de lokalen. De luchtgroep schakelt uit buiten de kantooruren en kan met een overtime drukknop wel langer geactiveerd worden. De temperatuurregeling (wel 24/24h) is volgens de noden per ruimte en worden voorzien van de nodige technieken: elektriciteit en data, technische gassen en gasdetectie, watertoevoer, … − Bepaalde glaspartijen in de ramen zullen vervangen worden door sandwichpanelen voor de technieken. − In het cellabo komen nieuwe labo-benches, in het GelRed lokaal zal een bestaande bench gerecupereerd en aangepast worden naar het nieuwe lokaal. Deze opdracht betreft de werken voor de elektrische installatie en de branddetectie
Interne identificatiecode: A/02581/04

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45315000 Elektrische installatiewerkzaamheden voor verwarming en andere elektrische apparatuur in gebouwen

5.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Ottergemsesteenweg 460
Stad: Gent
Postcode: 9000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Gent (BE234)
Land: België
Aanvullende informatie: F.I. 91.03 - campus Heymans - Farmacie - Practicum / Hoogbouw / Auditorium

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum: 01/07/2024
Looptijd: 110 {code|name|duration-unit.WORKING_DAY}

5.1.6 Algemene informatie

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kosten
Naam:
Beschrijving: Prijs
Gewicht (punten, exact): 100
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt:
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Raad Van State
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Universiteit Gent
Organisatie die het contract ondertekent: Universiteit Gent
Aanbieder van aanbestedingsdiensten: 3P Aanbieder van diensten

6. Resultaten

Waarde van alle contracten toegekend in deze kennisgeving: 100 561,21 Euro

6.1 ID resultaat perceel: LOT-0001

Er is ten minste één winnaar gekozen.

6.1.2 Informatie over winnaars

Winnaar:
Officiële naam: BVBA De Mulder Algemene elektriciteit
Inschrijving:
Identificatiecode van de inschrijving: BVBA De Mulder Algemene elektriciteit
Identificatiecode van het perceel of de groep percelen: LOT-0001
Waarde van het resultaat: 100 561,21 Euro
De inschrijving is gerangschikt: neen
Onderaanneming: Neen
Waarde onderaanneming is bekend: neen
Percentage onderaanneming is bekend: neen
Informatie over het contract:
Identificatiecode van het contract: 3076-7591
Titel: Campus Heymans - Farmacie - Verbouwen Labo/Practicum tot core facility "Light Microscopy" - elektriciteit en branddetectie
Datum van sluiting van het contract: 04/07/2024
De opdracht wordt gegund in het kader van een raamovereenkomst: neen
Organisatie die het contract ondertekent: Universiteit Gent

6.1.4 Statistische informatie

Ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname:
Type van de ontvangen inschrijvingen: Inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname: 1
Type van de ontvangen inschrijvingen: Verzoeken tot deelname
Aantal ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname: 1
Bereik van de inschrijvingen:
Waarde van de laagste ontvankelijke inschrijving: 100 561,21 Euro
Waarde van de hoogste ontvankelijke inschrijving: 100 561,21 Euro

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Universiteit Gent
Registratienummer: 0248.015.142
Postadres: Sint-Pietersnieuwstraat 25
Stad: Gent
Postcode: 9000
Land: België
Contactpunt: Christophe Staelens
Telefoon: +32 92643397
Internetadres: http://www.ugent.be/
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die het contract ondertekent

8.1 ORG-0002

Officiële naam: 3P Aanbieder van diensten
Registratienummer: BE 0475.480.736
Stad: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: info@3p.eu
Telefoon: +32 3 294 30 51
Rollen van deze organisatie:
Aanbieder van aanbestedingsdiensten

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Raad Van State
Registratienummer: 0931814266
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Stad: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

8.1 ORG-0004

Officiële naam: BVBA De Mulder Algemene elektriciteit
Registratienummer: 0412.830.218
Postadres: Leenstraat 61
Stad: Gavere
Postcode: 9890
Land: België
Telefoon: +32 93842551
Rollen van deze organisatie:
Inschrijver
Winnaar van deze percelen: LOT-0001
De winnaar is genoteerd op een gereglementeerde markt

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: b04d752a-8bf2-4005-8cf3-716c46dd0255 - 01
Type formulier: Resultaat
Type aankondiging: Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 10/07/2024 00:00 +02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 10/07/2024 00:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking

Vergelijkbare advertenties van BDA