Katholiek Onderwijs Beringen En Lummen Vzw

KOBeL vzw - VBS Domino Genenbos: aanstelling van een aannemer voor renovatie en uitbreiding van basisschool te Lummen: perceel 1 - algemene bouwwerkenTer informatie: de tekst van deze opdracht werd oorspronkelijk geschreven in NL.


Koper
1.1 Koper
Officiële naam:  [Katholiek Onderwijs Beringen en Lummen VZW] ---
Rechtsvorm van de koper: Centrale overheidsinstantie
Activiteit van de aanbestedende dienst: Onderwijs
Procedure
2.1 Procedure
Titel: KOBeL vzw - VBS Domino Genenbos: aanstelling van een aannemer voor renovatie en uitbreiding van basisschool te Lummen: perceel 1 - algemene bouwwerken
Beschrijving: bijbouwen van klaslokalen en een turnzaal, renovatiewerken + heraanleg speelplaats aan de VBS Domino Genenbos
Identificatiecode van de procedure: 095918e3-9149-474a-b80d-1ea03df2209c
Interne identificatiecode: 2024 VBS Domino Genenbos W renovatie en nieuwbouw perceel 1 - algemene bouwwerken
Type procedure: Openbaar
2.1.1 Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie(cpv): 45214210Bouwen van basisschool
2.1.4 Algemene informatie
Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU
Perceel
5.1 Perceel: LOT-0001
Titel: 2024 VBS Domino Genenbos W renovatie en nieuwbouw P1 - algemene bouwwerken - 1
Beschrijving: bijbouwen van klaslokalen en een turnzaal , renovatiewerken + heraanleg speelplaats aan de VBS Domino Genenbos
Interne identificatiecode: 1
5.1.1 Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie(cpv): 45214210Bouwen van basisschool
5.1.2 Plaats van uitvoering
Postadres:  Genenbosstraat 82  
Stad:  Lummen
Postcode:  3560
Onderverdeling van een land:  code|name|nuts.BE224(BE224)
Land:  België
Aanvullende informatie:  .
5.1.3 Geraamde duur
Overige duur: Onbekend
5.1.6 Algemene informatie
Gereserveerde deelname: Geen
Aanbestedingsproject dat niet met EU-middelen wordt gefinancierd
5.1.9 Selectiecriteria
Criterium:
Type: Andere
Beschrijving: zie opdrachtdocumenten
5.1.11 Aanbestedingsstukken
Adres van de aanbestedingsstukken: [ https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/b1efb8f9-f71c-4a1c-b9b6-c77db17422eb/documents ] ---
Ad-hoccommunicatiekanaal:
URL: https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/b1efb8f9-f71c-4a1c-b9b6-c77db17422eb/forum
5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Adres voor indiening: https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/b1efb8f9-f71c-4a1c-b9b6-c77db17422eb/general
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Varianten: Niet toegestaan
Beschrijving van de financiële garantie: [ 5% borgtocht ] ---
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 22/05/202410:00 +02:00
Uiterste datum tot wanneer de inschrijving geldig moet blijven: 180DAY
Voorwaarden van het contract:
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling
Informatie over de termijnen voor beroep: 30 dagen beroep indienen bij de RVS Wetenschapsstraat 33 1040 Brussel 02/234 96 11
5.1.15 Technieken
Raamovereenkomst:
Geen
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen
5.1.16 Nadere informatie, bemiddeling en toetsing
Organisatie voor beroepsprocedures: [ Katholiek Onderwijs Beringen en Lummen VZW ] ---
Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiële naam: Katholiek Onderwijs Beringen en Lummen VZW
Registratienummer: 0423547233_3664
Postadres: Bogaarsveldstraat 13
Stad: Beringen
Postcode: 3580
Onderverdeling van een land: code|name|nuts.BE224(BE224)
Land: België
E-mail: codi@vzwkobel.be
Telefoon: +32 11493401
Internetadres: http://www.vzwkobel.be
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie voor beroepsprocedures
8.1 ORG-0002
Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling van een land: code|name|nuts.BE100(BE100)
Land: België
E-mail: e.proc@publicprocurement.be
Telefoon: +32 2 740 80 00
Internetadres: https://bosa.belgium.be
Rollen van deze organisatie:
TED eSender
11 Informatie over een aankondiging
11.1 Informatie over een aankondiging
Identificatiecode/versie van de aankondiging:  d404d830-dac6-4618-9b95-1b6fffc47e82- 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 02/04/202400:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands
11.2 Informatie over de bekendmaking

Vergelijkbare advertenties van BDA