Gemeente Anzegem

Inrichten theaterzaal, foyer en leslokaal in het Gemeentepunt - binneninrichtingTer informatie: de tekst van deze opdracht werd oorspronkelijk geschreven in NL.


BELGIË: VERBOUWINGSWERKZAAMHEDEN
INRICHTEN THEATERZAAL, FOYER EN LESLOKAAL IN HET GEMEENTEPUNT - BINNENINRICHTING

Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Gemeente Anzegem
Rechtsvorm van de koper: Lokale overheid
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Inrichten theaterzaal, foyer en leslokaal in het Gemeentepunt - binneninrichting
Beschrijving: Het huidige project omvat een reconversie van een industriepand, gelegen aan de Heirbaan 73 te 8570 Anzegem, naar een multifunctioneel gebouw waar heel wat gemeentediensten gecentraliseerd worden. Deze opdracht omvat de binneninrichting van de theaterzaal, foyer en leslokaal: wanden in metselwerk, voorzetwanden, pleisterwerken, plafonds, schilderwerken, vloerbekleding in vinyl, deuren, sectionaal poort en (brand)ladder.
Identificatiecode van de procedure: bb0febe3-9095-4a59-97a9-a7f335133b7a
Interne identificatiecode: PPP15K-485/4177/2023/485
Type procedure: Andere procedure in één fase

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45262700 Verbouwingswerkzaamheden

2.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Heirbaan 73
Stad: Anzegem
Postcode: 8570
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Kortrijk (BE254)
Land: België
Aanvullende informatie: Gemeentepunt

2.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Heirbaan 73
Stad: Anzegem
Postcode: 8570
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Kortrijk (BE254)
Land: België
Aanvullende informatie: Gemeentepunt

2.1.4 Algemene informatie

Aanvullende informatie: De uitvoeringstermijn bedraagt 60 werkdagen. De opgegeven begindatum is benaderend. De definitieve aanvangsdatum van de werken wordt na overleg vastgelegd.
Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: Inrichten theaterzaal, foyer en leslokaal in het Gemeentepunt - binneninrichting
Beschrijving: Inrichten theaterzaal, foyer en leslokaal in het Gemeentepunt - binneninrichting
Interne identificatiecode: 2023/485

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45262700 Verbouwingswerkzaamheden

5.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Heirbaan 73
Stad: Anzegem
Postcode: 8570
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Kortrijk (BE254)
Land: België
Aanvullende informatie: Gemeentepunt

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum: 2024-04-15+02:00
Looptijd: 60 WORKING_DAY

5.1.6 Algemene informatie

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
Aanvullende informatie: Er werd een borgocht opgelegd: Ja - Bedrag van de borgtocht: € 11.720,00

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kosten
Beschrijving: Prijs
Gewicht (punten, exact): 100

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Raad van State
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Proveko bvba
Organisatie die het contract ondertekent: Gemeente Anzegem
Aanbieder van aanbestedingsdiensten: 3P Aanbieder van diensten

6. Resultaten

Waarde van alle contracten toegekend in deze kennisgeving: 234 319,85 EUR

6.1 ID resultaat perceel: LOT-0001

Er is ten minste één winnaar gekozen.

6.1.2 Informatie over winnaars

Winnaar:
Officiële naam: Thorso bv
Inschrijving:
Identificatiecode van de inschrijving: Thorso bv
Identificatiecode van het perceel of de groep percelen: LOT-0001
Waarde van het resultaat: 234 319,85 EUR
Onderaanneming: no
Waarde onderaanneming is bekend: neen
Percentage onderaanneming is bekend: neen
Informatie over het contract:
Identificatiecode van het contract: 2023/485-1
Titel: Inrichten theaterzaal, foyer en leslokaal in het Gemeentepunt - binneninrichting
Datum van sluiting van het contract: 2024-03-27+01:00
De opdracht wordt gegund in het kader van een raamovereenkomst: neen
Organisatie die het contract ondertekent: Gemeente Anzegem

6.1.4 Statistische informatie

Ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname:
Type van de ontvangen inschrijvingen: Inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname: 9
Type van de ontvangen inschrijvingen: Verzoeken tot deelname
Aantal ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname: 9
Bereik van de inschrijvingen:
Waarde van de laagste ontvankelijke inschrijving: 234 319,85 EUR
Waarde van de hoogste ontvankelijke inschrijving: 317 625,99 EUR

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Gemeente Anzegem
Registratienummer: BE0207484780
Postadres: Heirbaan 73
Stad: Anzegem
Postcode: 8570
Land: België
Contactpunt: Stephan Vandemeulebroecke
Telefoon: +32 56694440
Fax: +32 56680909
Internetadres: http://www.anzegem.be/
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die het contract ondertekent

8.1 ORG-0002

Officiële naam: Proveko bvba
Registratienummer: 0550761644
Postadres: Sparrenstraat 11
Stad: Zulte
Postcode: 9870
Land: België
Contactpunt: Rik Verhulst
Telefoon: +32 495262507
Internetadres: http://www.proveko.be/
Rollen van deze organisatie:
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt

8.1 ORG-0003

Officiële naam: 3P Aanbieder van diensten
Registratienummer: BE 0475.480.736
Stad: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: info@3p.eu
Telefoon: +32 3 294 30 51
Rollen van deze organisatie:
Aanbieder van aanbestedingsdiensten

8.1 ORG-0004

Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: BE 0931814266
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Stad: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

8.1 ORG-0005

Officiële naam: Thorso bv
Registratienummer: BE 0650936415
Postadres: Kerkhofstraat 2
Stad: Ichtegem
Postcode: 8480
Land: België
Telefoon: +32 473870068
Rollen van deze organisatie:
Inschrijver
Winnaar van deze percelen: LOT-0001
De winnaar is genoteerd op een gereglementeerde markt

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 2965d42f-ed60-4745-b979-4f1de71a043e - 01
Type formulier: Resultaat
Type aankondiging: Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 2024-04-02+02:00 00:00:00+02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 2024-04-02+02:00 00:00:00+02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking

Vergelijkbare advertenties van BDA