Stad Sint-truiden

Raamovereenkomst onderhoud sectionaal- en rolpoortenTer informatie: de tekst van deze opdracht werd oorspronkelijk geschreven in NL.


BELGIË: DIVERSE REPARATIE- EN ONDERHOUDSDIENSTEN
RAAMOVEREENKOMST ONDERHOUD SECTIONAAL- EN ROLPOORTEN

Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Stad Sint-Truiden
Rechtsvorm van de koper: Lokale overheid
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Raamovereenkomst onderhoud sectionaal- en rolpoorten
Beschrijving: De opdracht betreft een raamovereenkomst voor het onderhouden en herstellen van sectionaal- en rolpoorten in diverse gebouwen van de stad St-Truiden en de AGB's PATRI en TRUPARK.
Identificatiecode van de procedure: d417d33c-bb40-4d04-8cf3-ff6190252643
Interne identificatiecode: PPP06A-5627/4156/2023-4283
Type procedure: Andere procedure in één fase

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 50800000 Diverse reparatie- en onderhoudsdiensten

2.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Gazometerstraat 1-3
Stad: Sint-Truiden
Postcode: 3800
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Hasselt (BE224)
Land: België
Aanvullende informatie: Gazometersite

2.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Poort Sint-Truiden - Sint-Jorisstraat 4510
Stad: Sint-Truiden
Postcode: 3800
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Hasselt (BE224)
Land: België
Aanvullende informatie: Stadswerkhuis

2.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Capucienessenstraat 8
Stad: Sint-Truiden
Postcode: 3800
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Hasselt (BE224)
Land: België
Aanvullende informatie: Cultuurcentrum de Bogaard

2.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Industriezone Schurhovenveld 3049
Stad: Sint-Truiden
Postcode: 3800
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Hasselt (BE224)
Land: België
Aanvullende informatie: Stedelijke opslagplaats

2.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Sint-Jansstraat 26
Stad: Sint-Truiden
Postcode: 3800
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Hasselt (BE224)
Land: België
Aanvullende informatie: Trudo Sporthal

2.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Gazometerstraat 1-3
Stad: Sint-Truiden
Postcode: 3800
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Hasselt (BE224)
Land: België
Aanvullende informatie: Gazometersite

2.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Poort Sint-Truiden - Sint-Jorisstraat 4510
Stad: Sint-Truiden
Postcode: 3800
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Hasselt (BE224)
Land: België
Aanvullende informatie: Stadswerkhuis

2.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Capucienessenstraat 8
Stad: Sint-Truiden
Postcode: 3800
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Hasselt (BE224)
Land: België
Aanvullende informatie: Cultuurcentrum de Bogaard

2.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Industriezone Schurhovenveld 3049
Stad: Sint-Truiden
Postcode: 3800
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Hasselt (BE224)
Land: België
Aanvullende informatie: Stedelijke opslagplaats

2.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Sint-Jansstraat 26
Stad: Sint-Truiden
Postcode: 3800
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Hasselt (BE224)
Land: België
Aanvullende informatie: Trudo Sporthal

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: Raamovereenkomst onderhoud sectionaal- en rolpoorten
Beschrijving: Raamovereenkomst onderhoud sectionaal- en rolpoorten
Interne identificatiecode: 2023-4283

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 50800000 Diverse reparatie- en onderhoudsdiensten
Aanvullende classificatie (cpv): 45342000 Plaatsen van hekwerk
Aanvullende classificatie (cpv): 45421148 Plaatsen van poorten

5.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Gazometerstraat 1-3
Stad: Sint-Truiden
Postcode: 3800
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Hasselt (BE224)
Land: België
Aanvullende informatie: Gazometersite

5.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Poort Sint-Truiden - Sint-Jorisstraat 4510
Stad: Sint-Truiden
Postcode: 3800
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Hasselt (BE224)
Land: België
Aanvullende informatie: Stadswerkhuis

5.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Capucienessenstraat 8
Stad: Sint-Truiden
Postcode: 3800
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Hasselt (BE224)
Land: België
Aanvullende informatie: Cultuurcentrum de Bogaard

5.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Industriezone Schurhovenveld 3049
Stad: Sint-Truiden
Postcode: 3800
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Hasselt (BE224)
Land: België
Aanvullende informatie: Stedelijke opslagplaats

5.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Sint-Jansstraat 26
Stad: Sint-Truiden
Postcode: 3800
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Hasselt (BE224)
Land: België
Aanvullende informatie: Trudo Sporthal

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum: 2024-03-01+01:00
Looptijd: 48 MONTH

5.1.6 Algemene informatie

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
Aanvullende informatie: Er werd een borgocht opgelegd: Ja - Bedrag van de borgtocht: 530 euro

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kosten
Beschrijving: Prijs
Gewicht (punten, exact): 100

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Raamovereenkomst, zonder hernieuwde oproep tot mededinging
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Raad van State
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Dienst Patrimonium
Organisatie die het contract ondertekent: Stad Sint-Truiden
Aanbieder van aanbestedingsdiensten: 3P Aanbieder van diensten

6. Resultaten

Waarde van alle contracten toegekend in deze kennisgeving: 17 381 EUR
Maximumwaarde van de raamovereenkomsten in deze procedure: 130 579 EUR

6.1 ID resultaat perceel: LOT-0001

Er is ten minste één winnaar gekozen.
Raamovereenkomst:
Maximumwaarde van de raamovereenkomst: 130 579 EUR

6.1.2 Informatie over winnaars

Winnaar:
Officiële naam: Kone Belgium N.V.
Inschrijving:
Identificatiecode van de inschrijving: Kone Belgium N.V.
Identificatiecode van het perceel of de groep percelen: LOT-0001
Waarde van het resultaat: 17 381 EUR
Onderaanneming: no
Waarde onderaanneming is bekend: neen
Percentage onderaanneming is bekend: neen
Informatie over het contract:
Identificatiecode van het contract: 2023-4283-1
Titel: Raamovereenkomst onderhoud sectionaal- en rolpoorten
Datum van sluiting van het contract: 2024-03-11+01:00
De opdracht wordt gegund in het kader van een raamovereenkomst: neen
Organisatie die het contract ondertekent: Stad Sint-Truiden

6.1.4 Statistische informatie

Ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname:
Type van de ontvangen inschrijvingen: Inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname: 1
Type van de ontvangen inschrijvingen: Verzoeken tot deelname
Aantal ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname: 1
Bereik van de inschrijvingen:
Waarde van de laagste ontvankelijke inschrijving: 17 381 EUR
Waarde van de hoogste ontvankelijke inschrijving: 17 381 EUR

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Stad Sint-Truiden
Registratienummer: BE 0207.469.934
Postadres: Stadskantoor - Kazernestraat 13
Stad: Sint-Truiden
Postcode: 3800
Land: België
Contactpunt: Bart Clerinx
Telefoon: +32 11701414
Fax: +32 11701450
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die het contract ondertekent

8.1 ORG-0002

Officiële naam: Dienst Patrimonium
Registratienummer: 0207.469.934
Postadres: Kazernestraat 13
Stad: Sint-Truiden
Postcode: 3800
Land: België
Contactpunt: Addy Ariën
Telefoon: +32 11701565
Rollen van deze organisatie:
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt

8.1 ORG-0003

Officiële naam: 3P Aanbieder van diensten
Registratienummer: BE 0475.480.736
Stad: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: info@3p.eu
Telefoon: +32 3 294 30 51
Rollen van deze organisatie:
Aanbieder van aanbestedingsdiensten

8.1 ORG-0004

Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: BE 0931.814.266
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Stad: Brussel (Etterbeek)
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

8.1 ORG-0005

Officiële naam: Kone Belgium N.V.
Registratienummer: 0436.407.453
Postadres: Konin Albert II laan 4 bus 9
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
Telefoon: +32 27309211
Internetadres: http://www.kone.com/
Rollen van deze organisatie:
Inschrijver
Winnaar van deze percelen: LOT-0001
De winnaar is genoteerd op een gereglementeerde markt

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: e9d4484f-3f89-4c0d-8195-52358ca49843 - 01
Type formulier: Resultaat
Type aankondiging: Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 2024-04-02+02:00 00:00:00+02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 2024-04-02+02:00 00:00:00+02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking

Vergelijkbare advertenties van BDA