Stad Ieper

Renovatie voetbalvelden dienstjaar 2024Ter informatie: de tekst van deze opdracht werd oorspronkelijk geschreven in NL.


Koper
1.1 Koper
Officiële naam:  [Stad Ieper] ---
Rechtsvorm van de koper: Lokale overheid
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten
Procedure
2.1 Procedure
Titel: Renovatie voetbalvelden dienstjaar 2024
Beschrijving: Renovatie voetbalvelden dienstjaar 2024
Identificatiecode van de procedure: 83f88c73-47a8-4c69-8912-16766bb940ac
Interne identificatiecode: PPP088-2033/4121/2024/GD_14/STAD
Type procedure: Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging
2.1.1 Doel
Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie(cpv): 77314000Onderhoud van terreinen
2.1.2 Plaats van uitvoering
Postadres:  Ter Waarde 1  
Stad:  Ieper
Postcode:  8900
Onderverdeling van een land:  code|name|nuts.BE253(BE253)
Land:  België
Aanvullende informatie:  Stad Ieper
2.1.2 Plaats van uitvoering
Postadres:  Ter Waarde 1  
Stad:  Ieper
Postcode:  8900
Onderverdeling van een land:  code|name|nuts.BE253(BE253)
Land:  België
Aanvullende informatie:  Stad Ieper
2.1.4 Algemene informatie
Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU
Perceel
5.1 Perceel: LOT-0001
Titel: Renovatie voetbalvelden dienstjaar 2024
Beschrijving: Renovatie voetbalvelden dienstjaar 2024
Interne identificatiecode: 2024/GD_14/STAD
5.1.1 Doel
Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie(cpv): 77314000Onderhoud van terreinen
Aanvullende classificatie(cpv): 77314000Onderhoud van terreinen
5.1.2 Plaats van uitvoering
Postadres:  Ter Waarde 1  
Stad:  Ieper
Postcode:  8900
Onderverdeling van een land:  code|name|nuts.BE253(BE253)
Land:  België
Aanvullende informatie:  Stad Ieper
5.1.3 Geraamde duur
Begindatum: 06/05/2024
Einddatum: 31/05/2024
5.1.6 Algemene informatie
Aanbestedingsproject dat niet met EU-middelen wordt gefinancierd
Aanvullende informatie: Er werd een borgocht opgelegd: Ja - Bedrag van de borgtocht: 6.180,00 EUR
5.1.10 Gunningscriteria
Criterium:
Type: Kosten
Beschrijving: Prijs
Gewicht (punten, exact): 100
5.1.15 Technieken
Raamovereenkomst:
Geen
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen
5.1.16 Nadere informatie, bemiddeling en toetsing
Organisatie voor beroepsprocedures: [ Griffie van de Raad van State ] ---
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: [ Afdeling Openbaar Domein Groendienst ] ---
Organisatie die het contract ondertekent: [ Stad Ieper ] ---
Resultaten
Waarde van alle in het kader van deze procedure gegunde opdrachten: 123,555.50EUR
6.1 Resultaat Lot Identifier: LOT-0001
Er is ten minste één winnaar gekozen.
6.1.2 Informatie over winnaars
Winnaar:
Officiële naam: [ Watteyne bvba ] ---
Inschrijver:
Identificatiecode van de inschrijving: Watteyne bvba
Identificatiecode van het perceel of de groep percelen: LOT-0001
Waarde van het resultaat: 123,555.50EUR
Onderaanneming: no
Uitbestedingswaarde is bekend: No
Uitbestedingspercentage is bekend: No
Informatie over het contract:
Identificatiecode van het contract: 2024/GD_14/STAD-1
Titel: [ Renovatie voetbalvelden dienstjaar 2024 ] ---
Datum van sluiting van het contract: 28/03/2024
De opdracht wordt gegund in het kader van een raamovereenkomst: false
Organisatie die het contract ondertekent: [Stad Ieper] ---
6.1.4 Statistische informatie
Aard van de vermeende onregelmatigheid:
Ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname:
Inschrijvingen: 3
Verzoeken tot deelname: 3
Ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname:
Soort ontvangen inzendingen: Inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname: 3
Soort ontvangen inzendingen: Verzoeken tot deelname
Aantal ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname: 3
Bereik van de inschrijvingen:
Waarde van de laagste ontvankelijke inschrijving: 123,555.50EUR
Waarde van de hoogste ontvankelijke inschrijving: 152,387.50EUR
Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiële naam: Stad Ieper
Registratienummer: BE 0207.484.681
Postadres: Ter Waarde 1
Stad: Ieper
Postcode: 8900
Land: België
Contactpunt: Ria Cardoen
E-mail: overheidsopdrachten@ieper.be
Telefoon: +32 57451600
Internetadres: http://www.ieper.be/
Kopersprofiel: https://www.publicprocurement.be
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die het contract ondertekent
8.1 ORG-0002
Officiële naam: Afdeling Openbaar Domein Groendienst
Registratienummer: GRO
Postadres: Rijselsepoort 4
Stad: Ieper
Postcode: 8900
Land: België
Contactpunt: Ria Cardoen
E-mail: groendienst@ieper.be
Telefoon: +32 57239530
Internetadres: http://www.ieper.be/
Rollen van deze organisatie:
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
8.1 ORG-0003
Officiële naam: 3P Aanbieder van diensten
Registratienummer: BE 0475.480.736
Stad: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: info@3p.eu
Telefoon: +32 3 294 30 51
Rollen van deze organisatie:
Aanbieder van aanbestedingsdiensten
8.1 ORG-0004
Officiële naam: Griffie van de Raad van State
Registratienummer: BE 0931.814.266
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Stad: Brussel (Etterbeek)
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvanstate.be
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures
8.1 ORG-0005
Officiële naam: Watteyne bvba
Registratienummer: BE 0871.087.912
Postadres: Brugseweg 288
Stad: Ieper
Postcode: 8900
Land: België
E-mail: info@groenbeheer-watteyne.be
Telefoon: +32 57363066
Fax: +32 57363067
Internetadres: http://www.groenbeheer-watteyne.be/
Rollen van deze organisatie:
Inschrijver
Winner of these lots: LOT-0001
De winnaar is genoteerd op een gereglementeerde markt
11 Informatie over een aankondiging
11.1 Informatie over een aankondiging
Identificatiecode/versie van de aankondiging:  1e3847b5-2579-4126-86fb-d4e1baf7f659- 01
Type formulier: Resultaat
Type aankondiging: Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 02/04/202400:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands
11.2 Informatie over de bekendmaking

Vergelijkbare advertenties van BDA