Stad Peer

Realisatie van een multimovepad aan BreugelhoeveTer informatie: de tekst van deze opdracht werd oorspronkelijk geschreven in NL.


Koper
1.1 Koper
Officiële naam:  [Stad Peer] ---
Rechtsvorm van de koper: Lokale overheid
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten
Procedure
2.1 Procedure
Titel: Realisatie van een multimovepad aan Breugelhoeve
Beschrijving: Realisatie van een multimovepad aan Breugelhoeve
Identificatiecode van de procedure: cd38ea2e-4f13-4d41-96a1-01eb77e2037b
Interne identificatiecode: PPP029-6066/4141/2024-6066
Type procedure: Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging
2.1.1 Doel
Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie(cpv): 37535200Speeltuinuitrusting
2.1.2 Plaats van uitvoering
Postadres:  Weyerstraat 1  
Stad:  Peer
Postcode:  3990
Onderverdeling van een land:  code|name|nuts.BE225(BE225)
Land:  België
Aanvullende informatie:  Breugelhoeve
2.1.2 Plaats van uitvoering
Postadres:  Weyerstraat 1  
Stad:  Peer
Postcode:  3990
Onderverdeling van een land:  code|name|nuts.BE225(BE225)
Land:  België
Aanvullende informatie:  Breugelhoeve
2.1.4 Algemene informatie
Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU
Perceel
5.1 Perceel: LOT-0001
Titel: Realisatie van een multimovepad aan Breugelhoeve
Beschrijving: Realisatie van een multimovepad aan Breugelhoeve
Interne identificatiecode: 2024-6066 1
5.1.1 Doel
Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie(cpv): 37535200Speeltuinuitrusting
Aanvullende classificatie(cpv): 37535200Speeltuinuitrusting
5.1.2 Plaats van uitvoering
Postadres:  Weyerstraat 1  
Stad:  Peer
Postcode:  3990
Onderverdeling van een land:  code|name|nuts.BE225(BE225)
Land:  België
Aanvullende informatie:  Breugelhoeve
5.1.3 Geraamde duur
Begindatum: 08/04/2024
Einddatum: 04/06/2024
5.1.6 Algemene informatie
Aanbestedingsproject dat niet met EU-middelen wordt gefinancierd
Aanvullende informatie: Er werd een borgocht opgelegd: Nee
5.1.10 Gunningscriteria
Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: Functionele, conceptuele en esthetische waarde van de toestellen
Gewicht (punten, exact): 40
5.1.10 Gunningscriteria
Criterium:
Type: Kosten
Beschrijving: Prijs voor ontwerp en uitvoering, levering, montage en plaatsing
Gewicht (punten, exact): 20
5.1.10 Gunningscriteria
Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: Gegarandeerde uitvoeringstermijn
Gewicht (punten, exact): 20
5.1.10 Gunningscriteria
Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: Kwaliteit van de voorgestelde materialen
Gewicht (punten, exact): 20
5.1.10 Gunningscriteria
Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: Dienst na verkoop
Gewicht (punten, exact): 20
5.1.15 Technieken
Raamovereenkomst:
Geen
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen
5.1.16 Nadere informatie, bemiddeling en toetsing
Organisatie voor beroepsprocedures: [ Raad van State ] ---
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: [ Stad Peer ] ---
Organisatie die het contract ondertekent: [ Stad Peer ] ---
Resultaten
Waarde van alle in het kader van deze procedure gegunde opdrachten: 54,200EUR
6.1 Resultaat Lot Identifier: LOT-0001
Er is ten minste één winnaar gekozen.
6.1.2 Informatie over winnaars
Winnaar:
Officiële naam: [ Mekano Play ] ---
Inschrijver:
Identificatiecode van de inschrijving: Mekano Play
Identificatiecode van het perceel of de groep percelen: LOT-0001
Waarde van het resultaat: 54,200EUR
Onderaanneming: no
Uitbestedingswaarde is bekend: No
Uitbestedingspercentage is bekend: No
Informatie over het contract:
Identificatiecode van het contract: 2024-6066 1-1
Titel: [ Realisatie van een multimovepad aan Breugelhoeve ] ---
Datum van sluiting van het contract: 25/03/2024
De opdracht wordt gegund in het kader van een raamovereenkomst: false
Organisatie die het contract ondertekent: [Stad Peer] ---
6.1.4 Statistische informatie
Aard van de vermeende onregelmatigheid:
Ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname:
Inschrijvingen: 4
Verzoeken tot deelname: 4
Ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname:
Soort ontvangen inzendingen: Inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname: 4
Soort ontvangen inzendingen: Verzoeken tot deelname
Aantal ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname: 4
Bereik van de inschrijvingen:
Waarde van de laagste ontvankelijke inschrijving: 44,963.29EUR
Waarde van de hoogste ontvankelijke inschrijving: 56,840EUR
Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiële naam: Stad Peer
Registratienummer: BE 0207.474.189
Postadres: Zuidervest 2A
Stad: Peer
Postcode: 3990
Land: België
E-mail: info@peer.be
Telefoon: +32 11610700
Internetadres: http://www.peer.be/
Kopersprofiel: https://www.publicprocurement.be
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die het contract ondertekent
8.1 ORG-0002
Officiële naam: 3P Aanbieder van diensten
Registratienummer: BE 0475.480.736
Stad: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: info@3p.eu
Telefoon: +32 3 294 30 51
Rollen van deze organisatie:
Aanbieder van aanbestedingsdiensten
8.1 ORG-0003
Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: BE 0931.814.266
Postadres: Wetenschapstraat 33
Stad: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvanstate.be
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be/
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures
8.1 ORG-0004
Officiële naam: Mekano Play
Registratienummer: BE 0550 830 930
Postadres: Processieweg 3
Stad: Kinrooi
Postcode: 3640
Land: België
E-mail: info@mekano.be
Telefoon: +32 11633467
Internetadres: http://www.mekano.be/
Rollen van deze organisatie:
Inschrijver
Winner of these lots: LOT-0001
De winnaar is genoteerd op een gereglementeerde markt
11 Informatie over een aankondiging
11.1 Informatie over een aankondiging
Identificatiecode/versie van de aankondiging:  a6399b3e-bcb5-4750-b376-ce860d0ea3f0- 01
Type formulier: Resultaat
Type aankondiging: Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 02/04/202400:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands
11.2 Informatie over de bekendmaking

Vergelijkbare advertenties van BDA