Gemeente Sint-pieters-leeuw

Schoonmaak verschillende gebouwenTer informatie: de tekst van deze opdracht werd oorspronkelijk geschreven in NL.


Koper
1.1 Koper
Officiële naam:  [Gemeente Sint-Pieters-Leeuw] ---
Rechtsvorm van de koper: Lokale overheid
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten
Procedure
2.1 Procedure
Titel: Schoonmaak verschillende gebouwen
Beschrijving: De schoonmaak van verschillende gebouwen.
Identificatiecode van de procedure: 988b2e78-251e-405b-8c2b-75c052fcabe1
Interne identificatiecode: PPP01P-1707/4053/2024-434
Type procedure: Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging
2.1.1 Doel
Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie(cpv): 90900000Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
2.1.2 Plaats van uitvoering
Stad:  Sint-Pieters-Leeuw
Postcode:  1600
Onderverdeling van een land:  code|name|nuts.BE241(BE241)
Land:  België
Aanvullende informatie:  Verschillende locaties
2.1.2 Plaats van uitvoering
Stad:  Sint-Pieters-Leeuw
Postcode:  1600
Onderverdeling van een land:  code|name|nuts.BE241(BE241)
Land:  België
Aanvullende informatie:  Verschillende locaties
2.1.4 Algemene informatie
Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU
Perceel
5.1 Perceel: LOT-0001
Titel: Schoonmaak verschillende gebouwen
Beschrijving: Schoonmaak verschillende gebouwen
Interne identificatiecode: 2024-434
5.1.1 Doel
Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie(cpv): 90900000Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
Aanvullende classificatie(cpv): 90900000Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
5.1.2 Plaats van uitvoering
Stad:  Sint-Pieters-Leeuw
Postcode:  1600
Onderverdeling van een land:  code|name|nuts.BE241(BE241)
Land:  België
Aanvullende informatie:  Verschillende locaties
5.1.3 Geraamde duur
Begindatum: 01/04/2024
Einddatum: 31/03/2025
5.1.6 Algemene informatie
Aanbestedingsproject dat niet met EU-middelen wordt gefinancierd
Aanvullende informatie: Er werd een borgocht opgelegd: Ja - Bedrag van de borgtocht: € 4.770,00
5.1.10 Gunningscriteria
Criterium:
Type: Kosten
Beschrijving: Prijs
Gewicht (punten, exact): 100
5.1.15 Technieken
Raamovereenkomst:
Geen
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen
5.1.16 Nadere informatie, bemiddeling en toetsing
Organisatie voor beroepsprocedures: [ Raad van State ] ---
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: [ Gemeente Sint-Pieters-Leeuw ] ---
Organisatie die het contract ondertekent: [ Gemeente Sint-Pieters-Leeuw ] ---
Resultaten
Waarde van alle in het kader van deze procedure gegunde opdrachten: 95,392.66EUR
6.1 Resultaat Lot Identifier: LOT-0001
Er is ten minste één winnaar gekozen.
6.1.2 Informatie over winnaars
Winnaar:
Officiële naam: [ Interfacilities ] ---
Inschrijver:
Identificatiecode van de inschrijving: Interfacilities
Identificatiecode van het perceel of de groep percelen: LOT-0001
Waarde van het resultaat: 95,392.66EUR
Onderaanneming: no
Uitbestedingswaarde is bekend: No
Uitbestedingspercentage is bekend: No
Informatie over het contract:
Identificatiecode van het contract: 2024-434-1
Titel: [ Schoonmaak verschillende gebouwen ] ---
Datum van sluiting van het contract: 27/03/2024
De opdracht wordt gegund in het kader van een raamovereenkomst: false
Organisatie die het contract ondertekent: [Gemeente Sint-Pieters-Leeuw] ---
6.1.4 Statistische informatie
Aard van de vermeende onregelmatigheid:
Ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname:
Inschrijvingen: 3
Verzoeken tot deelname: 3
Ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname:
Soort ontvangen inzendingen: Inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname: 3
Soort ontvangen inzendingen: Verzoeken tot deelname
Aantal ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname: 3
Bereik van de inschrijvingen:
Waarde van de laagste ontvankelijke inschrijving: 95,392.66EUR
Waarde van de hoogste ontvankelijke inschrijving: 132,976.56EUR
Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiële naam: Gemeente Sint-Pieters-Leeuw
Registratienummer: BE0207.513.848
Postadres: Pastorijstraat 21
Stad: Sint-Pieters-Leeuw
Postcode: 1600
Land: België
Contactpunt: Sarie Van Landeghem
E-mail: openbare.werken@sint-pieters-leeuw.be
Telefoon: +32 23712211
Fax: +32 23314490
Internetadres: http://www.sint-pieters-leeuw.be/
Kopersprofiel: https://www.publicprocurement.be
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die het contract ondertekent
8.1 ORG-0002
Officiële naam: 3P Aanbieder van diensten
Registratienummer: BE 0475.480.736
Stad: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: info@3p.eu
Telefoon: +32 3 294 30 51
Rollen van deze organisatie:
Aanbieder van aanbestedingsdiensten
8.1 ORG-0003
Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: BE 0931.814.266
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Stad: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvanstate.be
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be/
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures
8.1 ORG-0004
Officiële naam: Interfacilities
Registratienummer: 0449974486
Postadres: Z.3 Doornveld 171-174
Stad: Zellik
Postcode: 1731
Land: België
E-mail: david@interfacilities.be
Telefoon: +32 25670292
Rollen van deze organisatie:
Inschrijver
Winner of these lots: LOT-0001
De winnaar is genoteerd op een gereglementeerde markt
11 Informatie over een aankondiging
11.1 Informatie over een aankondiging
Identificatiecode/versie van de aankondiging:  57a3ac87-452e-45b6-bb82-8bf9352ea6d1- 01
Type formulier: Resultaat
Type aankondiging: Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 02/04/202400:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands
11.2 Informatie over de bekendmaking

Vergelijkbare advertenties van BDA