Bulletin der Aanbestedingen Nr 157
van donderdag 21 juni 2018

Oproep tot kandidaatstelling

Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen Noorderkempen
Bouwen van een speelplaatsoverkapping
517867
 
AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF
2018/HFB/MPMO/45889 - Huisvesting justitiehuis Gent
517764
 
Technische Diensten KU Leuven
WB002 - Perceel 2A.2 - Bestek TD/71144
517869
 
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION)
Oproep tot aanvraag tot deelneming selectiefase DBFM project Projectcluster Maldegem-Poperinge-Wingene
517733
 
LE LOGIS CHATELETTAIN scrl
Installation de chauffage central
517901
 
Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen NoordkAnt B
Renovatie schoolcomplex : omgevingswerken lot 2
517982
 
Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen NoordkAnt B
Renovatie schoolcomplex : omgevingswerken lot 1
517981
 

Algemene Offerteaanvraag

Architectenbureau Anja Gielen
BOUWEN VAN EEN SANITAIR BIJGEBOUW VOOR LAGERE SCHOOL DE HEPPENING
517820
 
PROVINCE DE LIEGE
Le remplacement des couvertures des toitures du château de Jehay
517837
 
LE FOYER FONTAINOIS SCRL
Marché stock de main d'oeuvre en électricité
517834
 
Gemeente Zelzate
VERKOOP ONDER LASTENVOORWAARDEN VAN EEN PROJECTGEBIED AAN DE VERBROEDERINGSLAAN TE ZELZATE
517694
 
Wallonie Region Sud
Florennes - Fédasil - Désamiantage
517568
 
Infrabel - Directie Asset Management
TR 206302 - Burgerlijke bouwkunde voor uitbreiding bedding tussen Landegem en Aalter
517477
 
Direction régionale de Namur
DINANT I.T.C.F. "Domaine de HERBUCHENNE'', Domaine D'HERBUCHENNE, 5500 DINANT. Renouvellement de la toiture de l'Internat.
517872
 
KOD (Katholiek Onderwijs Denderleeuw)
Afbraak + nieuwbouw sanitair voor IKSO-KCD
517930
 
bnp_architecten_bvba
OPEN AANBESTEDING VOOR 2 LIFTEN
517967
 
Gemeente Alveringem
Alveringem: Aanleg fietsvoorziening langs de Sint-Rijkersstraat
517976
 

Erratum - Wijzigingsbericht

FOD Buitenlandse Zaken
Terbeschikkingstelling van een globale "Wide Area Networking" (WAN) dienst en de bijhorende diensten voor rekening van de FOD Buitenlandse Zaken
517473
 
Gemeente Mol
Bouw van de centrale buitenschoolse kinderopvang en renovatie aanpalende klaslokalen
517822
 
Institut de la Sainte-Famille d'Helmet
Ecole Saint Joseph - Travaux PPT 2018
517843
 
MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER, AFDELING OOST-VLAANDEREN
R4-aanleg van een carpoolparking thv het complex Destelbergen.
517879
 
Infrabel - Direction Asset Management - Area South-East
Cahier spécial des charges n° 57/52/4/18/045
517895
 
bnp_architecten_bvba
OFFERTEAANVRAAG VOOR KEUKEN
517948
 
WOONHAVEN ANTWERPEN
Renovatie van 49 liftinstallaties in woongebouwen te Antwerpen
517972
 
AZ Sint-Dimpna
Perceel: buizentechnieken - verbouwing neonatale en diensten
517975
 

Gunning

Schoolbestuur VZW De Ranken
F004 - Coloma: 0802C NIEUWBOUW ALG BOUWWERKEN EXCL TECHNIEKEN
517826
 
Direction régionale de Liège
Bâtiment Thélen : remise en état de la façade classée
517865
 
TEC CHARLEROI
Nettoyage des bâtiments du TEC Charleroi
517520
 

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

PROVINCE DE LIEGE
Invitation à présenter une offre - Domaine du château de Jehay - Restauration de deux tronçons de murs des douves hautes - Procédure négociée directe avec publication préalable
517835
 
Gemeente Beveren
Uitnodiging tot indienen offerte - uitbreiding van de lagere school te Kallo - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
517831
 
Stad Edingen
Uitnodiging tot indienen offerte - Ontwerp en realisatie van een speeltuin in het Park van Arenberg - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
517830
 
Les Jardins de Wallonie
Invitation à présenter une offre - Démolition de 43 logements - Champ du Roux - Procédure négociée directe avec publication préalable
517829
 
CENTR'HABITAT
Invitation à présenter une offre - Marché stock pour des travaux de sanitaire et de chauffage - Procédure négociée directe avec publication préalable
517827
 

Onderhandelingsprocedure

REGIE DER GEBOUWEN - VLAANDEREN REGIO OOST
Halle AC - FOD Financiën - Werken aan hang - en sluitwerk.
517888
 
REGIE DER GEBOUWEN - VLAANDEREN REGIO OOST
Londerzeel - FOD Financiën - Werken aan hang- en sluitwerk.
517887
 
REGIE DER GEBOUWEN - VLAANDEREN REGIO OOST
Vilvoorde - FOD Binnenlandse Zaken - Leveren en plaatsen van brandwerende deuren.
517886
 
REGIE DER GEBOUWEN - VLAANDEREN REGIO OOST
Leuven, FOD Justitie, waterinfiltratie individuele wandeling
517907
 
Régie des Bâtiments - Wallonie Région Ouest
MONS-SPF JUSTICE, rue de Nimy 70 - Remplacement plancher local archives vivantes
517941