Bulletin der Aanbestedingen Nr 329
van donderdag 13 december 2018

Oproep tot kandidaatstelling

Centre Hospitalier EpiCURA a.s.b.l.
Appel à demandes de participation - Aménagement d'une zone de stockage et de bureaux pour l'economat
536912
 
Provincialaat Broeders van Liefde
ICT netwerk diensten
536782
 
ZORGBEDRIJF ANTWERPEN, VERENIGING NAAR PUBLIEK RECHT
Oproep tot aanvraag tot deelneming - "PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING" VOOR DE "DESIGN, BUILD, FINANCE & MAINTENANCE" VAN 117 ASSISTENTIEWONINGEN EN 2 DIENSTENCENTRA TE ANTWERPEN
536615
 
A.S.B.L. Santé & Prévoyance Clinique Saint Luc Bouge
Appel à demandes de participation - Nettoyage d'infrastructure hospitalière, des locaux annexes et des centres médicaux
536657
 
vzw ATLASCOLLEGE GENK
ATLAS COLLEGE GENK, Collegelaan, 1, 3600 GENK, renovatie sporthal 1
537016
 
Ijsedal Maatwerkbedrijf vzw
Verbouwing van een werkplaats voor werknemers met een beperking
537014
 

Algemene Offerteaanvraag

Habitations Sociales du Roman Païs
Remplacement de zingueries de 137 logements à Braine-l'Alleud
536914
 
Stad Halle
Realisatie Stedelijke Werkplaats
536592
 
Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting
Vernieuwen van keukens in 46 huurwoniingen
536943
 
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
Aanleg fietssnelweg op de voormalige spoorwegbedding tussen Kouterlosstraat en Stationsplein en tussen Doorniksesteenweg en de Schelde
536947
 
Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting
Vernieuwen van keukens in 66 huurwoningen
536957
 
Gemeente Koksijde
Herinrichting Middelkerkestraat en St-Idesbaldusstraat
536986
 

Erratum - Wijzigingsbericht

Provincie Oost-Vlaanderen
Verbouwing schuur tot café, koestal tot educatie (2 nieuwbouwconstructies)
536907
 
Katholiek Onderwijs Vilvoorde vzw
Uitbreiden en vernieuwen school
536904
 
Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW
RAAMOVEREENKOMST VOOR PENDELS IZ (MIDDELHEIM)
536645
 
Infrabel - ICT
Levering en plaatsing van metaalstucturen, bekabeling, installatie van schermen in stations
536984
 

Gunning

Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting
Het bouwen van 8 sociale huurwoningen
536940
 
VZW Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme
Raamovereenkomst voor allerlei kleine onderhoudswerken, herstellingen en kluswerken
536971
 

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

FOD Fin Afdeling Aankopen
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking met als voorwerp de dagelijkse en periodiek schoonmaak in 3 gebouwen bezet door de FOD Financiën
536975